Federalisme, ciutadania i el Quebec,

La qüestió del multinacionalisme ha estat objecte de molts debats atès que es tracta d’un tema que cal solucionar per garantir la integritat dels sistemes polítics. A Federalisme, ciutadania i el Quebec, Alain-G. Gagnon i Raffaele Iacovino argumenten que el multinacionalisme ha estat i continua essent un tret característic fonamental de l’ordenament polític canadenc. A la vegada, constitueix un factor que hauria de guiar i d’estructurar els principis rectors i els processos polítics sobre els quals es construeixen les institucions del federalisme i de la ciutadania. Els autors analitzen els reptes futurs als quals hauran de fer front el Quebec i Canadà, incloent-hi la persistència dels diferents nacionalismes en competició, el sistema federal en una era global, l’impacte de la ciutadania postnacional sobre les nacions minoritàries, i la redefinició de les relacions entre ciutadania i federalisme. Basant-se en l’evolució històrica i la teoria crítica contemporània, estableixen una imatge alternativa de la contribució quebequesa a la qüestió, presentant el Canadà com una federació multinacional oberta i compromesa amb diferents concepcions de la ciutadania.

Observatoire des Diasporas

Observatoire des Diasporas

Bibliothèque virtuelle

Appels à communication

Bourses et concours

Le balado du CRIDAQ

Notre infolettre

CRIDAQ filigrane